fotolinks achterfotorechter achter
strepen
Over Sanitas Sportleiding

Sanitas is een bewegend bedrijf dat gelooft dat de inhoud van sport(bege)leiding zich nu concentreert op slechts een fractie van de componenten die sport en bewegen compleet maakt. Hierdoor wordt uw resultaat geminimaliseerd.
Sanitas integreert alle componenten die samenhangen met sport en bewegen, want: sporten is zo veel meer dan alleen bewegen.
Binnen Sanitas werken uitsluitend specialisten die veel verstand hebben van deze componenten en zich op hun eigen gebieden gespecialiseerd hebben. Belangrijk is dat zij allemaal vanuit dezelfde gedachte handelen: Balans.
Sanitas zorgt er voor dat er binnen uw bedrijf en/of sportploeg ook een hoger rendement met sporten behaald wordt en dat belangrijke zaken als voeding, mentale gezondheid en blessurepreventie/-behandeling nooit uit het oog worden verloren.